Autokeuring

Veel gestelde vragen

U dient zich zo snel mogelijk naar de keuring te begeven.

Er zal een toeslag aangerekend worden voor het laattijdig aanbieden (zie tarieflijst) :

 • – minder dan 1 maand te laat
 • – meer dan 1 maand maar minder van 3 maanden te laat
 • – meer dan 3 maanden maar minden dan 6 maanden te laat
 • – meer dan 6 maanden te laat
 • - Leeg, in zindelijke staat
 • - Met de voorgeschreven bandendruk
 • - Met duidelijk leesbaar chassisnummer en identificatieplaatje
 • - 4x4 : verwittig de inspecteur vóór de aanvang van de remtest
 • - Zonder spijkerbanden of sneeuwkettingen
 • - Alle zitplaatsen toegankelijk en alle gordels ingeklikt
 • - Motoroliepeil in orde
 • - Motor goed onderhouden en op bedrijfstemperatuur
 • - De afneembare bol moet op de trekhaak gemonteerd zijn
 • - Om nagekeken te worden moet het reservewiel vrij en toegankelijk zijn in de koffer

U hoeft niet te wachten op een oproepingskaart om uw voertuig aan te bieden. U mag uw voertuig (wagen) twee maand vóór de vervaldatum van het laatste keuringsbewijs aanbieden (of vóór de datum dat het voertuig 4 jaar oud is voor een nieuw aangekocht voertuig EEN maand voor de vervaldatum voor specifieke gebruiken zoals rijschool, taxi enz… met tweejaarlijkse keuring).

Gelieve dit te melden aan de kassa waar U de keuring betaald.

U hoeft niets te doen. U moet geen rekening houden met de oproeping.

Groen (met normale geldigheid)

Indien geen enkel gebrek vermeld is op het keuringsbewijs betekend het dat uw voertuig voldoet aan de reglementaire voorschriften.

Indien een gebrek vermeld is onder de rubriek « KLEINE GEBREKEN – gebreken die aanleiding geven tot reparatie zonder herkeuring », betekend dit dat er een gebrek werd vastgesteld waaraan U moet verhelpen maar zonder het voertuig te moeten aanbieden voor herkeuring.

Indien een gebrek vermeld is onder de rubriek « KLEINE GEBREKEN – op te volgen gebreken », betekend dit dat er een gebrek werd vastgesteld dat moet worden opgevolgd zonder dat op dit moment een herstelling of herkeuring is vereist.

Groen (beperkt tot 3 maand)

Indien een gebrek vermeld is op het keuringsbewijs onder de rubriek « KLEINE GEBREKEN – gebreken die aanleiding geven tot herkeuring », is uw voertuig niet in orde en hebt U 3 maand tijd om die tekortkoming in orde te brengen. U dient dan het voertuig aan te bieden voor herkeuring.

Rood (verboden tot het verkeer)

Indien een gebrek vermeld is op het keuringsbewijs onder de rubriek « GROTE GEBREKEN – gebreken die aanleiding geven tot herkeuring », is uw voertuig niet in orde en dient hij te worden hersteld voor elk nieuw gebruik .

U dient uw voertuig zo snel mogelijk te herstellen.

Met een 'verboden tot het verkeer' is het niet toegelaten te rijden na herstelling, behalve om hem aan te bieden voor herkeuring.

Rood (beperkt tot 14 dagen)

Indien een gebrek vermeld is op het keuringsbewijs onder de rubriek « GROTE GEBREKEN – gebreken die aanleiding geven tot herkeuring », is uw voertuig niet in orde en dient hij te worden hersteld voor elk nieuw gebruik.

Vous disposez de 15 jours pour répararer et représenter votre véhicule.

U mag met uw voertuig rijden na de herstelling (geen commercieel gebruik) en vóór de herkeuring binnen de aangegeven geldigheidstermijn.

U kan enkel met een bankkaart of kredietkaart betalen.

U dient zich aan te bieden in een keuringscentrum met het origineel inschrijvingsbewijs of recent attest van de politie om het duplikaat van het laatste keuringbewijs te verkrijgen (betalend).

Eerst dient U bij de politie een attest van verlies te vragen.

1. Voor een periodieke keuring :

Vraag een duplikaat van uw inschrijvingsbewijs aan bij de DIV via uw verzekeringmakelaar.

Als het voertuig wordt aangeboden met het duplikaat van het inschrijvingsbewijs is er geen enkel probleem.

U kan het voertuig aanbieden voor de keuring met het attest van verlies (origineel van de politie): "of met deel 2 van uw inschrijvingsbewijs") MAAR zal in dat geval een keuringsbewijs met maximum 3 maand geldigheid krijgen.

2. Voor een tweedehandskeuring (verkoop) :

U kan het voertuig aanbieden voor een keuring voor verkoop (tweedehands) met het attest van verlies (origineel van de politie).

Als het voertuig wordt aangeboden voor verkoop dient U geen duplikaat van het inschrijvingsbewijs te vragen.

Meer info ? Klik hier

Indien U een klacht wenst te uiten :

Wendt U zich onmiddellijk tot de stationoverste. Het is de eenvoudigste en de snelste methode want U bent ter plaatse met het voertuig en de reden van uw klacht kan onmiddellijk worden behandeld.

Indien U niet tevreden bent met de bereikte oplossing kan U zich wenden tot de directie.

In laatste instantie kan U zich wenden tot de Gewestelijk Overheidsdienst Brussel (GOB), Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel.

Om een keuringsbewijs met een geldigheid van 2 jaar te krijgen moet er aan alle volgende voorwaarden worden voldaan :

 • - Uw voertuig is een personenwagen (niet geldig voor lichte vrachtauto, vrachtwagen, aanhangwagen, …).
 • - Uw voertuig is nog geen 6 jaar op het ogenblik van de keuring.
 • - Uw voertuig heeft minder dan 100.000 km op de teller.
 • - Uw voertuig werd niet laattijdig aangeboden
     of na de dag dat hij 4 jaar oud is.
 • - Uw keuringsbewijs is groen en heeft geen beperkte geldigheid dat aanleiding geeft tot herkeuring
     (geen beperkte geldigheid). Er is geen “bonus” na een herkeuring.
 • - Het voertuig heeft een trekhaak enkel voor gebruik als fietsendrager of voor een aanhangwagen van minder dan 750 kg.
 • - Het voertuig mag niet worden voorgesteld voor verkoop.

U kan een afspraak vastleggen via onze website : https://www.securiteautomobile.be/Rdv_ct
of door te bellen op het nr 02 412 07 27 (blijf aan de lijn)

 • – Uw wagen mag twee maand vóór de vervaldatum of referentiedatum van uw keuringsbewijs.
 • – Voor de bedrijfsvoertuigen +3,5T of wagens met specifiek gebruik en tweejaarlijkse keuring mag U maximum één maand voordien komen.
 • – Een herkeuring moet steeds gebeuren in hetzelfde keuringscentrum dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheid heeft afgeleverd.

Een herkeuring moet steeds gebeuren in hetzelfde keuringcentrum dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheid heeft afgeleverd.

 • – Het inschrijvingsbewijs
 • – Het gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • – Het vorig keuringsbewijs
 • – Verzkering (behalve voor een tweedehandskeuring)
 • – Het tweedehandsverslag bij een herkeuring (tweedehands/verkoop)

Voor de bedrijfsvoertuigen :

 • – De technische fiche en/of het identificatieverslag
 • – Het identificatieverslag

Een beroepsplaat (beginnend met V) of handelaarsplaat (beginnend met Z) is niet altijd nodig voor de keuring !

U HEBT GEEN V OF Z-PLAAT NODIG als u in het bezit bent van het laatste kenteken van het voertuig of als het voertuig op dezelfde naam (houder) wordt ingeschreven als het kenteken waarmee het voertuig ter controle wordt aangeboden mits voorleggen van het origineel kentekenbewijs. U kunt, indien nodig, een tijdelijke registratie aanvragen via uw verzkering (nationale plaat van groene kleur beginnend met U) om een voertuig aan de technische controle aan te bieden.

Rijbewijs

Veel gestelde vragen

U kan uw theoretisch examen afleggen in een examen centrum naar keuze in Belgie.

Ja.

Afspraak nemen is verplicht Klik hier

U moet wel een afspraak nemen voor een examen met vertaler of een VAK examen voor categorie C en D.

VU kan een duplikaat (betalend) verkrijgen in het examencentrum waar U uw aanvraag voor voorlopig rijbewijs of rijbewijs hebt verkregen.

U (of een kennis) moet zich begevan naar het examencentrum met uw documenten (identiteitskaart en voorlopig rijbewijs). De betaling gebeurt bij het nemen van de afspraak.