Autokeuring


Het voertuig moet voor de eerste keer worden aangeboden vóór de 4de verjaardag of vóór de geldigheidsdatum van het laatste keuringsbewijs. U kan uw voertuig twee maanden vóór deze datum aanbieden.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
     voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ? cf. FAQ

De tweedehandskeuring is verplicht om het voertuig op naam van een andere eigenaar te registreren. Alvorens te worden verkocht, wordt het voertuig onderworpen aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd voordat het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt geregistreerd.

Welke documenten hebt U nodig ?

Bij de technische keuring dienen de volgende documenten te worden voorgelegd.
Controleer altijd of u de originele documenten hebt. Kopijen mogen niet aanvaard worden.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013)
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Als deze plaat geen beroeps-, handelaars- of nationale plaat is (groen),
     moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de houder van deze plaat.
     Een beroepsplaat (beginnend met V) of handelaarsplaat (beginnend met Z)
     is niet altijd nodig voor de keuring !
     U HEBT GEEN V OF Z-PLAAT NODIG als u in het bezit bent
     van het laatste kenteken van het voertuig of als het voertuig
     op dezelfde naam (houder) wordt ingeschreven als het kenteken waarmee het voertuig ter controle wordt aangeboden.
     U kunt, indien nodig, een tijdelijke registratie aanvragen via uw verzkering
     (nationale plaat van groene kleur beginnend met U) om een voertuig aan de technische controle aan te bieden.
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
    voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ?
NEE, er is geen "bonus" met een tweedehandskeuring.cf. FAQ

OPGELET! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring..
2 mogelijkheden :

 • - - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013)
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013)
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorige keuringsbewijs verloren ?
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het tweedehandsverslag : bij tweedehandskeuring.

Er wordt geen bonus toegekend als uw voertuig terug moet komen voor een herkeuring.

LPG/CNG-controle is verplicht in 3 gevallen :

 • 1. Tenzij oorspronkelijk uitgerust, op het moment van inbedrijfstelling van het LPG/CNG-systeem.
      Elk voertuig dat met een LPG/CNG-installatie uitgerust is, moet binnen 30 dagen na de montage
      voor een volledige keuring van de LPG/CNG-installatie bij een keuringscentrum aangeboden worden.

      OPGELET !
      Voor voertuigen die uit lidstaten van de Europese Economische Unie worden ingevoerd :
      de LPG/CNG-installatie kan door een buitenlandse installateur geïnstalleerd worden.
      Voor voertuigen die na 1 juli 2001 zijn uitgerust met een LPG/CNG-installatie,
      dient u in het bezit te zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs met de vermelding "LPG" of "CNG";
      zo niet moet de invoerder het inschrijvingsbewijs voorleggen dat de conformiteit/overeenstemming van het LPG systeem bevestigd.
      d’immatriculation confirmant que le système LPG/CNG est conforme.
      Zo niet zal de installatie als niet conform worden beschouwd en
      een rood keuringsbewijs verkrijgen met melding "verboden tot het verkeer".

 • 2. Bij de voorziene periodieke keuringen van het voertuig

 • 3. Bij het verwijderen van een LPG/CNG installatie

Welke specifieke documenten moeten worden voorgelegd ?

 • • LPG/CNG installatie-attest
 • • Installatieplaatje

Als het voertuig aan de veiligheidsnormen voldoet wordt op het einde van de keuring een LPG/CNG-vignet afgeleverd.
Deze moet op de voorruit worden gekleefd, aan passagierszijde.

Meer info ? Cliquez ici

Een keuring is verplicht bij het installeren van een trekhaak. Ook voor nieuwe voertuigen.

 • 1. Trekhaak voor minder dan 750 kg of voor fietsendrager (<= 750 kg)
      Indien het voertuig minder dan 4 jaar oud is, zal een keuringbewijs worden afgeleverd met een
      geldigheid berekend tot hij 4 jaar oud is.

      De periodiciteiten zullen nadien dezelfde zijn als voor een voertuig zonder trekhaak.
      Het voertuig komt in aanmerking voor een bonus.cf. FAQ

 • 2. Trekhaak voor méér dan 750 kg (> 750kg)
      Indien het voertuig in orde is zal de maximale geldigheid 1 jaar zijn.
      De periodieke keuring is dus jaarlijks.

Het voertuig komt niet in aanmerking voor een bonus.cf. FAQ

Elke wijziging of verbouwing (stuurinrichting, ophangingsysteem, emissie of remsysteem, of fundamentele ingrepen op chassis of zelfdragend koetswerk) dient hetzelfde veiligheidsniveau te garanderen en moet worden gestaafd door de constructeur of zijn mandataris.

De reglementering inzake tuning is enkel van toepassing voor personenwagens (categorie M1) ontworpen en gebouwd voor personenvervoer, die buiten de zetel van de bestuurder maximum 8 zitplaatsen tellen, en die verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan.

Specifieke verbouwingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Voor deze voertuigen moet de verbouwing onderhevig zijn aan een specifieke goedkeuring uitgevoerd door een erkende constructeur of door een technische dienst.


OPGELET ! Bij de keuring zal U een keuringsbewijs EN een tuningverslag (bijlage) verkrijgen.

De voertuigen betrokken bij een ongeval kunnen, op beslissing van een expert, onderworpen worden aan een volledige technische keuring gevolgd door een specifieke « keuring na ongeval ».

Twee elementen worden gekeurd :

 • - De wielgeometrie
 • - Het chassis

OPGELET ! De keuringen na ongeval worden maar in enkele stations uitgevoerd.

Voertuigen die méér dan 30 jaar geleden in dienst werden gesteld mogen worden ingeschreven als oldtimer.

Wat het Brussels Gewest betreft zijn de voertuigen met een « O » plaat maar toegelaten vanaf 30 jaar.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke keuring.

Deze keuring wordt uitgevoerd bij de eerste inschrijving als oldtimer, of bij een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving zal een specifieke oldtimer-plaat worden afgeleverd. Plaat « O ».

De geldigheid van dit keuringsbewijs verschilt in functie van de leeftijd van het voertuig :

 • > 25 jaar < 30 jaar = 1 jaar geldigheid
 • > 30 jaar < 50 jaar = 2 jaar geldigheid
 • > 50 jaar = 5 jaar

Indien het voertuig niet veranderd van eigenaar kan U een herinschrijving vragen voor een
« O » plaat aan uw verzekeringsmakelaar.

Indien U wenst over te gaan van een gewoon gebruik naar een oldtimer gebruik is een oldtimerkeuring steeds noodzakelijk.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig ») of buitenlands kentekenbewijs
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden indien de oltimer keuring ook een tweedehandskeuring is.

      Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het vorig keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig).
     Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)

Gebruik oldtimervoertuig

Deze voertuigen zijn uitgesloten voor volgende gebruiken :

 • - Commercieel en professioneel gebruik.
 • - Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • - Betaald vervoer en gratis vervoer gelijkgesteld met betalend personenvervoer.
 • - Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventies.

Voor voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • - Oldtimer meetings.
 • - Testritten binnen een straal van 3 km rond de opslagplaats van het voertuig.

Een rijschoolvoertuig moet minder dan 5 jaar oud zijn. Hij moet worden aangeboden vóór zijn ingebruikstelling en nadien om de 6 maand.

Een voertuig dat gebruikt wordt als « taxi » of « verhuur met bestuurder » moet worden aangeboden voor technische keuring vóór zijn ingebruikstelling en nadien om de 6 maand.

Bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen gebouwd voor het vervoer van goederen waarvan de maximaal toegestane massa (MTM) kleiner is dan of gelijk is aan 3,5 ton.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Het laatst afgeleverd keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien u het voertuig als tweedehands heeft gekocht).

Bedrijfsvoertuigen hebben gedurende twee jaar geen recht op de bonus.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ? cf. FAQ

OPGELET ! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring.
2 mogelijkheden :

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer.

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden.

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

LVolgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Certificat d’Immatriculation Belge (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorige keuringsbewijs verloren ?
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het tweedehandsverslag : bij tweedehandskeuring.

Bedrijfsvoertuigen hebben gedurende twee jaar geen recht op de bonus.

De tweedehandskeuring is verplicht om het voertuig op naam van een andere eigenaar te registreren. Alvorens te worden verkocht, wordt het voertuig onderworpen aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd voordat het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt geregistreerd.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Als deze plaat geen beroeps-, handelaars- of nationale plaat is (groen)
     moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de houder van deze plaat.
     Een beroepsplaat (beginnend met V) of handelaarsplaat (beginnend met Z)
     is niet altijd nodig voor de keuring !
     U HEBT GEEN V OF Z-PLAAT NODIG als u in het bezit bent
     van het laatste kenteken van het voertuig of als het voertuig op
     dezelfde naam (houder) wordt ingeschreven als het kenteken waarmee het voertuig ter controle wordt aangeboden.
     U kunt, indien nodig, (zie DIV) een tijdelijke registratie hebben
     (nationale plaat van groene kleur beginnend met U) om een voertuig aan de technische controle aan te bieden.
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
     voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Bedrijfsvoertuigen hebben gedurende twee jaar geen recht op de bonus.

Voertuigen die méér dan 30 jaar geleden in dienst werden gesteld mogen worden ingeschreven als oldtimer.

Wat het Brussels Gewest betreft zijn de voertuigen met een « O »-plaat maar toegelaten vanaf 30 jaar.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke keuring.

Deze keuring wordt uitgevoerd bij de eerste inschrijving als oldtimer, of bij een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving zal een specifieke oldtimer-plaat worden afgeleverd. Plaat « O ».

De geldigheid van dit keuringsbewijs verschilt in functie van de leeftijd van het voertuig :

 • > 25 jaar < 30 jaar = 1 jaar geldigheid
 • > 30 jaar < 50 jaar = 2 jaar geldigheid
 • > 50 jaar = 5 jaar

Indien het voertuig niet veranderd van eigenaar kan U een herinschrijving vragen voor een
« O » plaat aan uw verzekeringsmakelaar.

Indien U wenst over te gaan van een gewoon gebruik naar een oldtimer gebruik is een oldtimerkeuring steeds noodzakelijk.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig ») of buitenlands kentekenbewijs
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden indien de oltimer keuring ook een tweedehandskeuring is.

      Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het vorig keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig).
     Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)

Gebruik oldtimervoertuig

Deze voertuigen zijn uitgesloten voor volgende gebruiken :

 • - Commercieel en professioneel gebruik.
 • - Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • - Betaald vervoer en gratis vervoer gelijkgesteld met betalend personenvervoer.
 • - Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventies.

Voor voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • - Oldtimer meetings.
 • - Testritten binnen een straal van 3 km rond de opslagplaats van het voertuig.

Bedrijfsvoertuigen waarvan de maximaal toegestane massa (MTM) groter is dan 3,5 ton, worden onmiddellijk na hun registratie EN VOORDAT ze in gebruik worden genomen, aan een technische keuring onderworpen.

Daarna moeten deze voertuigen worden aangeboden vòòr de vervaldatum van het laatst afgeleverd keuringsbewijs.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Het vorig keuringsbewijs
     (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig) &n   Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Identificatieverslag (van de vorige eigenaar indien tweedehands aangekocht) / technische fiche

Bedrijfswagens komen niet in aanmerking voor de bonus voor een geldigheidsduur van twee jaar.

Indien aan het einde van de keuring een groen keuringsbewijs wordt afgeleverd, ontvangt u een geldigheidssticker.

Deze sticker moet aan de passagierszijde op de voorruit worden gekleeft.

OPGELET ! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring.
2 mogelijkheden :

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of een verboden tot het verkeer.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     ) moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
     Meer info ? Klik hier
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorige keuringsbewijs verloren ?
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Identificatieverslag/technische fiche

Er is geen "bonus" na een herkeuring.

De bedrijfsvoertuigen (>3,5 ton) moeten bij verkoop geen technische keuring ondergaan.

Ze zijn enkel onderworpen aan een administratieve keuring.
Deze procedure heeft als doel de aanvraag tot inschrijving te laten vervolledigen door de autokeuring.

Daarvoor dient U zich aan te bieden in een keuringscentrum met het origineel inschrijvingsbewijs (2 delen) en het gelijkvormigheidsattest (indien onderworpen).

Na de inschrijving, moet het bedrijfsvoertuig een volledige technische keuring ondergaan, inclusief een weging van het voertuig.

Bedrijfsvoertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren zoals petroleum, gas en zuurhoudende stoffen, zijn onderworpen aan een specifieke ADR-keuring.

Deze voertuigen zijn onderworpen aan een zesmaandelijkse keuring.

Indien het voertuig beantwoordt aan de voorschriften van het ADR-reglement wordt een ADR-keuringsverslag afgeleverd met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Dit ADR-keuringsverslag is enkel geldig met een groen keuringsbewijs waarvan de geldigheidsduur niet is overschreden.

Een voertuig bestemd voor ADR-vervoer met een groen keuringsbewijs voor de periodieke keuring maar daarbij een « verbod tot ADR-vervoer » heeft gekregen omwille van gebreken t.o.v. het ADR-reglement, kan blijven rijden op Voorwaard dat het geen gevaarlijke goederen vervoer.

Om het vervoer van gevaarlijke goederen te kunnen verwezenlijken zal moeten verholpen worden aan de gebreken die onder de rubriek « herstelling binnen de 14 dagen » worden opgesomd. Indien dit niet het geval is, blijft het ‘verbod tot ADR-vervoer’ van toepassing.

Een rijschoolvoertuig moet minder dan 5 jaar oud zijn. Hij moet worden aangeboden vóór zijn ingebruikstelling en nadien om de 6 maand.

Voertuigen die méér dan 30 jaar geleden in dienst werden gesteld mogen worden ingeschreven als oldtimer.

Wat het Brussels Gewest betreft zijn de voertuigen met een « O »-plaat maar toegelaten vanaf 30 jaar.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke keuring.

Deze keuring wordt uitgevoerd bij de eerste inschrijving als oldtimer, of bij een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving zal een specifieke oldtimer-plaat worden afgeleverd. Plaat « O ».

De geldigheid van dit keuringsbewijs verschilt in functie van de leeftijd van het voertuig :

 • > 25 jaar < 30 jaar = 1 jaar geldigheid
 • > 30 jaar < 50 jaar = 2 jaar geldigheid
 • > 50 jaar = 5 jaar

Indien het voertuig niet veranderd van eigenaar kan U een herinschrijving vragen voor een O-plaat aan uw verzekeringsmakelaar.

Indien U wenst over te gaan van een gewoon gebruik naar een oldtimer gebruik is een oldtimerkeuring steeds noodzakelijk.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden indien de oltimer keuring ook een tweedehandskeuring is.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
     Meer d’info ? Klik hier
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat, dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het vorig keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig).
     Bent U het vorig keuringsbewijs verlore ? cf. FAQ
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)

Gebruik oldtimervoertuig

Deze voertuigen zijn uitgesloten voor volgende gebruiken :

 • - Commercieel en professioneel gebruik.
 • - Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • - Betaald vervoer en gratis vervoer gelijkgesteld met betalend personenvervoer.
 • - Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventies.

Voor voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • - Oldtimer meetings
 • - Testritten binnen een straal van 3 km rond de opslagplaats van het voertuig.

Bussen/autocars zijn onmiddellijk na hun registratie EN VOOR ze in gebruik worden genomen, aan een technische keuring onderworpen. Deze voertuigen moeten nadien worden aangeboden vóór de vervaldatum van het laatst afgeleverd keuringsbewijs.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
     Meer d’info ? Klik hier
 • - Het vorig keuringsbewijs
     (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig)    Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Identificatieverslag / Technische fiche
     (van de vorige eigenaar indien tweedehands aangekocht)

Autobussen/autocars komen niet in aanmerking voor de bonus voor een geldigheidsduur van twee jaar.

Indien aan het einde van de controle een groen keuringsbewijs wordt afgeleverd, ontvangt u een geldigheidssticker.

Deze sticker moet aan de passagierszijde op de voorruit worden geplak.

OPGELET ! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring.
2 mogelijkheden:

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring. Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorige keuringsbewijs verloren ?
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Identificatieverslag / Technische fiche

Autobussen/autocars(>3,5 ton) moeten bij verkoop geen technische keuring ondergaan.

Ze zijn enkel onderworpen aan een administratieve keuring. Deze procedure heeft als doel de aanvraag tot inschrijving te laten vervolledigen door de autokeuring.

Daarvoor dient U zich aan te bieden in een keuringscentrum met het origineel inschrijvingsbewijs (2 delen) en het gelijkvormigheidsattest (indien onderworpen).

Na de inschrijving, moet bus/autocar een volledige technische keuring ondergaan, inclusief een weging van het voertuig.

Voertuigen die méér dan 30 jaar geleden in dienst werden gesteld mogen worden ingeschreven als oldtimer.

Wat het Brussels Gewest betreft zijn de voertuigen met een « O » plaat maar toegelaten vanaf 30 jaar.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke keuring.

Deze keuring wordt uitgevoerd bij de eerste inschrijving als oldtimer, of bij een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving zal een specifieke oldtimer-plaat worden afgeleverd. Plaat « O ».

De geldigheid van dit keuringsbewijs verschilt in functie van de leeftijd van het voertuig :

 • > 25 jaar < 30 jaar = 1 jaar geldigheid
 • > 30 jaar < 50 jaar = 2 jaar geldigheid
 • > 50 jaar = 5 jaar

Indien het voertuig niet veranderd van eigenaar kan U een herinschrijving vragen voor een O-plaat aan uw verzekeringsmakelaar.

Indien U wenst over te gaan van een gewoon gebruik naar een oldtimer gebruik is een oldtimerkeuring steeds noodzakelijk.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig) of buitenlands inschrijvingsbewij
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luike (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden indien de oltimer keuring ook een tweedehandskeuring is.

     (- Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.)    Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Het vorig keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig).
     Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)

Gebruik oldtimervoertuig

Deze voertuigen zijn uitgesloten voor volgende gebruiken :

 • - Commercieel en professioneel gebruik.
 • - Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • - Betaald vervoer en gratis vervoer gelijkgesteld met betalend personenvervoer.
 • - Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventies.

Voor voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • - Oldtimer meetings
 • - Testritten binnen een straal van 3 km rond de opslagplaats van het voertuig.

Een rijschoolvoertuig moet minder dan 5 jaar oud zijn. Hij moet worden aangeboden vóór zijn ingebruikstelling en nadien om de 6 maand.

Kampeerauto’s worden onmiddellijk na hun registratie EN VOORDAT ze in gebruik worden genomen aan een technische keuring onderworpen. Deze voertuigen moeten nadien worden aangeboden vóór de vervaldatum van het laatst afgeleverd keuringsbewijs.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
VKijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Het vorig keuringsbewijs
     (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig)    Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Identificatieverslag
     (van de vorige eigenaar indien tweedehands aangekocht)

Kampeerauto’s komen niet in aanmerking voor de bonus voor een geldigheidsduur van twee jaar.

De tweedehandskeuring is verplicht om het voertuig op naam van een andere eigenaar te registreren. Alvorens te worden verkocht, wordt het voertuig onderworpen aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd voordat het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt geregistreerd.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Als deze plaat geen beroeps-, handelaars- of nationale plaat is (groen)
     moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de houder van deze plaat.
     Een beroepsplaat (beginnend met V) of handelaarsplaat (beginnend met Z)
     is niet altijd nodig voor de keuring !
     U HEBT GEEN V OF Z-PLAAT NODIG
     NODIG als u in het bezit bent van het laatste kenteken van het voertuig of als het voertuig
     op dezelfde naam (houder) wordt ingeschreven als het kenteken waarmee het voertuig ter controle wordt aangeboden.
     U kunt, indien nodig, (zie DIV) een tijdelijke registratie hebben
     (nationale plaat van groene kleur beginnend met U) om een voertuig aan de technische controle aan te bieden.
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
     voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ?
NEE, er is geen "bonus" met een tweedehandskeuring. cf. FAQ

Procedure inschrijving : Klik hier

OPGELET ! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring.
2 mogelijkheden :

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorige keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Identificatieverslag

Het voertuig moet voor de eerste keer worden aangeboden voor de 4de verjaardag of vóór de geldigheidsdatum van het laatste keuringsbewijs.

U kan uw voertuig twee maanden vóór deze datum aanbieden ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
     voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ? cf. FAQ

De tweedehandskeuring is verplicht om het voertuig op naam van een andere eigenaar te registreren. Alvorens te worden verkocht, wordt het voertuig onderworpen aan een « tweedehandskeuring », die moet worden uitgevoerd voordat het voertuig op naam van de nieuwe eigenaar wordt geregistreerd.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Als deze plaat geen beroeps-, handelaars- of nationale plaat is (groen)
     moet het voertuig ingeschreven zijn op naam van de houder van deze plaat.
     Een beroepsplaat (beginnend met V) of handelaarsplaat (beginnend met Z)
     is niet altijd nodig voor de keuring !
     U HEBT GEEN V OF Z-PLAAT NODIG als u in het bezit bent
     van het laatste kenteken van het voertuig of als het voertuig
     op dezelfde naam (houder) wordt ingeschreven als het kenteken waarmee het voertuig ter controle wordt aangeboden.
     U kunt, indien nodig, (zie DIV) een tijdelijke registratie hebben
     (nationale plaat van groene kleur beginnend met U) om een voertuig aan de technische controle aan te bieden.
 • - Gelijkvormigheidsattest of COC (indien onderworpen)
 • - Het laatste keuringsbewijs indien het voertuig niet voor de eerste keer
     voor technische keuring wordt aangeboden.

Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ

Heb ik recht op een bonus ?
NEE, er is geen "bonus" met een tweedehandskeuring. cf. FAQ

Procedure inschrijving : Klik hier

OPGELET ! In tegenstelling tot sommige andere stations moet men bij ons geen afspraak maken voor een herkeuring.
2 mogelijkheden :

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een rode kleur geldig voor :
     15 dagen of verboden tot het verkeer

 • - Een beperkt keuringsbewijs met een groene kleur geldig voor : 3 maanden

Een herkeuring moet plaatsvinden wanneer het voertuig een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft gekregen.
Op het keuringsbewijs staat een lijst vermeld met elementen of groepen die geleid hebben tot een beperkte geldigheidsduur of tot het rijverbod.

OPGELET !
De herkeuring moet verplicht plaatsvinden in hetzelfde keuringsstation dat het keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft afgeleverd.
Indien het voertuig niet op tijd wordt voorgereden zal naargelang de termijn vermeld op het keuringsbewijs een nieuwe volledige keuring plaatsvinden in plaats van een herkeuring.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel I « Voertuig »)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden tijdens de tweedehandskeuring.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Beperkt keuringsbewijs (rood of groen)
     Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ?
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat,
     dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het tweedehandsrapport indien een tweedehandskeuring.

Er wordt geen bonus toegekend als uw voertuig terug moet komen voor een herkeuring

De LPG/CNG keuring is verplicht in 3 gevallen :

 • 1. Tenzij oorspronkelijk uitgerust, op het ogenblik van de ingebruikname van de LPG/CNG installa
      Iedere auto die met een LPG/CNG installatie werd uitgerust moet binnen de 30 dagen,
      bij een keuringscenrum worden aangeboden voor een volledige controle van de LPG/CNG installatie

      OPGELET !
      Voor de voertuigen ingevoerd uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte :
      de LPG/CNG installatie mag gemonteerd worden door een buitenlandse installateur.
      Voor voertuigen met een LPG/CNG installatie uitgerust na 1 juli 2001
      moet het voertuig in het bezit zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs
      inschrijvingsbewijs met de vermelding ‘LPG’ of ‘CNG’ ; zoniet moet de invoerder het inschrijvingsbewijs
      uit de lidstaat voorleggen dat bevestigt dat de LPG/CNG installatie voldoet.
      Indien dit niet het geval is, zal de installatie als niet gelijkvormig beschouwd worden
      en zal het voertuig een rood keuringsbewijs krijgen met vemelding « verboden tot het verkeer ».

 • 2. Tijdens de voorziene periodieke keuringen van het voertuig

 • 3. Wanneer een LPG/CNG installatie wordt gedemonteerd

Welke specifieke documenten moeten worden voorgelegd ?

 • • LPG/CNG attest
 • • Montageplaatje

De voertuigen die voldoen aan de veiligheidsnormen krijgen een LPG/CNG vignet op het einde van de keuring.
Dit vignet moet op de voorruit, passagierszijde, worden gekleefd.

Meer info ? Klik hier

Een technische keuring is verplicht na de plaatsing van een trekhaak. Dit is ook het geval bij nieuwe voertuigen.

 • 1. Voertuigen uitgerust met een trekhaak voor minder dan 750 kg of fietsendrager (<= 750 kg)
      Indien het voertuig minder dan 4 jaar oud is zal een keuringbewijs worden afgeleverd met een geldigheid berekend
      tot de dag dat het voertuig 4 jaar oud is.

      De volgende periodiciteiten zijn gelijk aan die van gewone voertuigen zonder trekhaak.
      Het voertuig komt in aanmerking voor een bonus.cf. FAQ

 • 2. Trekhaak voor meer als 750 kg (> 750kg)
      Als het voertuig in orde is zal de maximale geldigheid 1 jaar zijn.
      De periodieke keuring is dus jaarlijks.

Het voertuig komt niet in aanmerking voor een bonus.cf. FAQ

Elke verbouwing of wijziging (van de stuurinrichting, het ophangingssysteem, emissies of remsysteem, of fundamentele ingrepen op het chassis of het zelfdragend koetswerk) moet dezelfde veiligheid kunnen garanderen en moet door een attest van de constructeur of zijn mandataris gestaafd worden.

De reglementering inzake tuning is enkel van toepassing op de personenwagens (categorie M1) die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van personen, buiten de zetel van de bestuurder maximum 8 zitplaatsen tellen, en die verbouwingen of wijzigingen hebben ondergaan.

Specifieke verbouwingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Voor deze voertuigen moet de aanpassing van het voertuig onderworpen zijn aan een aparte goedkeuring, uitgevoerd ofwel door een erkende constructeur, ofwel door een technische diens.


OPGELET ! Op het ogenblik van de keuring zal een keuringbewijs EN een tuningverslag (bijlage) worden afgeleverd.

De voertuigen betrokken bij een ongeval kunnen, na beslissing van een expert, onderworpen worden aan een volledige technische keuring gevolgd door een specifieke keuring na ongeval.

Twee elementen worden nagekeken :

 • - De wielgeometrie
 • - Het chassis

OPGELET ! Keuringen na ongeval worden enkel in bepaalde stations uitgevoerd.

Voertuigen die méér dan 30 jaar geleden in dienst werden gesteld mogen worden ingeschreven als oldtimer.

Wat het Brussels Gewest betreft zijn de voertuigen met een « O » plaat maar toegelaten vanaf 30 jaar.

De oldtimers zijn onderworpen aan een specifieke keuring.

Deze keuring wordt uitgevoerd bij de eerste inschrijving als oldtimer, of bij een inschrijving als oldtimer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving zal een specifieke oldtimer-plaat worden afgeleverd. Plaat « O ».

De geldigheid van dit keuringsbewijs verschilt in functie van de leeftijd van het voertuig :

 • > 25 jaar < 30 jaar = 1 jaar geldigheid
 • > 30 jaar < 50 jaar = 2 jaar geldigheid
 • > 50 jaar = 5 jaar

Indien het voertuig niet veranderd van eigenaar kan U een herinschrijving vragen voor een « O » plaat aan uw verzekeringsmakelaar.

Indien U wenst over te gaan van een gewoon gebruik naar een oldtimer gebruik is een oldtimerkeuring steeds noodzakelijk.

Welke documenten hebt U nodig ?

Volgende documenten moeten worden voorgelegd voor de technische keuring.
Kijk steeds na of U in het bezit bent van de originele documenten. Kopijen worden niet aanvaard.

 • - Belgisch inschrijvingsbewijs (deel 1 voertuig)
     Indien het inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 luiken (sinds 1 september 2013),
     moeten de 2 luiken voorgelegd worden indien de oltimer keuring ook een tweedehandskeuring is.

     Bent u het inschrijvingsbewijs verloren, is het vernietigd of gestolen ? cf. FAQ
 • - Indien het voertuig wordt aangeboden met een andere kentekenplaat, dient ook het origineel van dit inschrijvingsbewijs te worden voorgelegd.
 • - Het vorig keuringsbewijs (van de vorige eigenaar indien tweedehandsvoertuig).
     Bent U het vorig keuringsbewijs verloren ? cf. FAQ
 • - Verzekering (papieren of digitale versie)

Gebruik oldtimervoertuig.

Deze voertuigen zijn uitgesloten voor volgende gebruiken :

 • - Commercieel en professioneel gebruik.
 • - Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.
 • - Betaald vervoer en gratis vervoer gelijkgesteld met betalend personenvervoer.
 • - Gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventies.

Voor voertuigen met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot :

 • - Oldtimer meetings
 • - Testritten binnen een straal van 3 km rond de opslagplaats van het voertuig.

Een voertuig dat gebruikt wordt als « taxi » of « verhuur met bestuurder » moet worden aangeboden voor technische keuring voor zijn ingebruikstelling en nadien om de 6 maand.

OPGELET !

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijke samenwonenden of van ouder naar kind, zijn er twee mogelijkheden :

 •    1. Overdracht met de huidige plaatnummer : geen enkele keuring vereist. Deze overdracht gebeurt via de verzekering.
 •    2. Overdracht zonder de bijhorende plaatnummer :
         Er dient een administratieve keuring te gebeuren om een aanvraag tot inschrijving te bekomen.
         U dient zich aan te bieden in één van onze stations aan de kassa met de 2 delen van het
         inschrijvingsbewijs
  (indien ingeschreven na 1 september 2013) en het gelijkvormigheidsattest.

Wij doen geen periodieke motorcontroles.

Meer info, klik hier.

Wij controleren geen tweedehands motorfietsen.

Meer info, klik hier.

We doen geen vooroudercontrole van motorfietsen.

Meer info, klik hier.

Voiture: si vous ne tractez jamais plus de 750Kg

 • Station 11 : Anderlecht
 • Pas de rendez-vous obligatoire, vous pouvez présenter en ligne revisite directement

Voiture : si vous tractez parfois plus de 750Kg

 • Station 11 : Anderlecht
 • Rendez-vous obligatoire par internet (www.securiteautomobile.be/Rdv_ct) ou téléphone (02 412 07 27)

Camionnette / Camion / Camping-Car

 • Station 10:  Forest
 • Rendez-vous obligatoire par internet (www.securiteautomobile.be/Rdv_ct) ou téléphone (02 412 07 27)

Voiture

 • Station 10 : Forest
 • Rendez-vous obligatoire par internet (www.securiteautomobile.be/Rdv_ct) ou téléphone (02 412 07 27)

Camionnette : < 2.5 T

 • Station 10 : Forest
 • Rendez-vous obligatoire par internet (www.securiteautomobile.be/Rdv_ct) ou téléphone (02 412 07 27)

Camionnette : Autres

 • Station 10:  Forest
 • Rendez-vous obligatoire par internet (www.securiteautomobile.be/Rdv_ct) ou téléphone (02 412 07 27)

En cas de contrôle occasion, pour un véhicule qui dispose d’un carnet d’immatriculation en 2 parties, il faut se présenter avec les 2 parties du document 

Voiture / camionnette

 • Station 11 : Anderlecht
 • Rendez-vous obligatoire, par téléphone obligatoire (02 412 07 27)

Camion / remorque

 • Station 10:  Forest
 • Rendez-vous obligatoire, par téléphone obligatoire (02 412 07 27)

Voiture / camionnette

 • Station 11 : Anderlecht
 • Rendez-vous obligatoire, par téléphone obligatoire (02 412 07 27)

Camion / remorque

 • Station 10:  Forest
 • Rendez-vous obligatoire, par téléphone obligatoire (02 412 07 27)

Bijzonderheden van onze stations

Bepaal het station waar u naartoe moet gaan

ST10 in 1190 VORST Bollinckxstraat 314
ST11 in 1070 ANDERLECHT Arbeidsstraat 3 (1)

(1) ST11 : beperkt tot 3,5T
(2) gelijkgesteld aan Personenwagen : elk voertuig waarvan het model eveneens bestaat als personenwagen
(3) Afspraak UITSLUITEND via TELEFOON voor :
* Keuring na ongeval
* Ingevoerde voertuigen

Informatie over commerciële platen (V=beroepsplaat of Z= handelaarsplaat) Z OF ZZ


Een commerciële plaat V of Z is niet altijd nodig voor een tweedehandskeuring.

U hebt deze NIET nodig indien u het voertuig als volgt aanbiedt :

 • - U biedt het voertuig aan met de laatste officiële inschrijvingsplaat van dat voertuig met bijhorend origineel inschrijvingsbewijs. (indien 2 delig : de 2 delen)
 • - U biedt het voertuig aan met een “NATIONALE” kentekenplaat (UA-12-AAA) gekoppeld aan dat specifieke voertuig.
 • - U biedt dat voertuig aan onder de officiële inschrijvingsplaat van een ander voertuig met bijhorend origineel inschrijvingsbewijs.
  Deze oplossing is echter alleen toegestaan onder 2 VOORWAARDEN :
  1. - U moet het originele kentekenbewijs voor de nummerplaat hebben.
  2. - Het voertuig inschrijven onder de naam van de TITULARIS van de voorgestelde nummerplaat.

Waar en wanneer uw voertuig voorrijden ?

U kan uw voertuig aanbieden in de periode van twee maanden voor de vervaldatum of de referentiedatum van het keuringsbewijs.
Voertuigen met een keuringsperiodiciteit van 6 maand of minder, kan u ten vroegste een maand ervoor aanbieden.
Een herkeuring moet steeds uitgevoerd worden in het station dat het vorige keuringsbewijs heeft afgeleverd.


Hoe uw voertuig aanbieden ?

– Leeg, proper binnenin
– Banden met de voorgeschreven bandendruk
– Het chassisnummer en het identificatieplaatje moeten leesbaar zijn
– 4×4 : gelieve de inspecteur te verwittigen voor de remtest
– Zonder spijkerbanden of sneeuwkettingen
– Alle zitjes aanwezig én opengeklapt
– Alle gordels vastgeklikt
– Motor oliepeil correct
– Motor goed onderhouden en op temperatuur (warm)
– Het reservewiel moet los en toegankelijk zijn in de koffer omdat het eveneens moet gekeurd worden.


Welke documenten heeft U nodig ?

– Het inschrijvingsbewijs
– Het gelijkvormigheidsattest
– Het vorige keuringsbewijs

Bijkomend voor de bedrijfsvoertuigen :

– Het identificatieverslag en/of
– de technische fiche


Keuringsbewijs 2 jaar geldig ?

Voorwaarden om een keuringsbewijs met 2 jaar geldigheid te bekomen :
Uw voertuig (personenwagen) moet :
minder dan 6 jaar oud zijn
minder dan 100.000 km gereden hebben
in orde zijn voor de autokeuring zonder voordien een beperking van de normale geldigheid gehad te hebben
tijdig aangeboden worden voor de periodieke keuring
niet gebruikt worden als trekkend voertuig voor een aanhangwagen van > 750 kg

Indien U een klacht wenst te uiten


 • Wendt U onmiddellijk tot de stationsoverste. Het is de eenvoudigste en de snelste méthode want U bent ter plaatse met het voertuig en de reden van uw klacht kan onmiddellijk worden behandeld.
 • Indien U niet tevreden bent van de interne afhandeling kan U zich wenden tot de directie.
 • In laatste instantie kan U zich wenden tot de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) Mobiliteit, CCN – Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel.

De Car-Pass staat garant voor de juiste kilometerstand.

Hoe werkt het ?

De kilometerstanden op de Car-Pass zijn afkomstig van betrouwbare bronnen: garages, koetswerkherstellers, ketens van snel onderhoud, bandencentrales, autokeuringscentra, enz. Na een onderhoud, herstelling, montage of keuring geven deze de afgelezen kilometerstand door aan de vzw Car-Pass zoals ze bij wet verplicht zijn.

De vzw Car-Pass voert al deze kilometerstanden in haar database. Deze data worden enkel gebruikt voor de Car-Pass en niet voor commerciële doeleinden.

Indien de Car-Pass minder dan 4 kilometerstanden bevat, is deze helemaal gratis. Beschikt U reeds over een Car-Pass die minder dan 2 maand oud is? In dat geval hoeft U er geen nieuwe te vragen. Denkt U dat uw Car-Pass een onjuiste kilometerstand bevat? Dan kan U altijd een aanvraag voor rechtzetting richten aan Car-Pass.

Hoe meer opeenvolgende kilometerstanden de Car-Pass vermeldt, des te beter het beeld dat U zich kan vormen van het verleden van het voertuig. De kilometerstanden moeten een logische evolutie in de tijd vertonen. Geeft het document een plotse daling weer? Misschien werd de teller gemanipuleerd. Stel in dat geval de pertinente vragen aan de verkoper alvorens tot definitieve aankoop over te gaan.

De Car-Pass wordt afgedrukt op speciaal papier. Hij is dus beschermd tegen vervalsing of fraude. Hebt U hoe dan ook twijfels omtrent de autheniteit van het document of van de informatie die erop voorkomt? Verifieer in dat geval de authenticiteit van uw Car-Pass op de web-site.

www.car-pass.be